Parę informacji na temat naszego miasta Białegostoku

Przeczytaj ten artykuł i sprawdź oraz ugruntuj Swoją wiedzę na temat naszego miasta. Białystok - stolicą Podlasia.

Białystok – miasto wojewódzkie w północno-wschodniej Polsce, w Nizinie Północnopodlaskiej leżące nad rzeką Białą. Jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego.

 hemisekcja powikłania po znieczuleniu stomatologicznym protetyka białystok pasta do zębów likwidująca osad stomatolog Białystok

Według danych z 31 grudnia 2009 roku, Białystok miał 294 685 mieszkańców.

 

Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest drugim miastem pod względem gęstości zaludnienia, jedenastym pod względem ludności i trzynastym pod względem powierzchni.

Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Kandyduje do miana Europejskiej Stolicy Kultury roku 2016. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.

 

 Położenie

 

Białystok leży na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska. Znajduje się w centralnej części województwa podlaskiego.

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 102,12 km².

Historycznie Białystok leży na Podlasiu.

Uwarunkowania geograficzne (miasto leży w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji) i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości – to ukształtowało specyficzny charakter miasta.

 

 Klimat

 

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski Romualda Gumińskiego, Białystok położony jest w dzielnicy podlaskiej. Klimat jej jest wyraźnie chłodniejszy od innych dzielnic nizinnych. Średnie temperatury stycznia mieszczą się w granicach od -4 do -6 °C, należą one do najniższych w Polsce. [Średnia temperatura roczna wynosi ok. +7 °C. Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60, z przymrozkami od 110 do 138 dni, a czas zalegania pokrywy śnieżnej od 90 do 110 dni. Średnie sumy opadów rocznych oscylują wokół wartości 550 mm, a okres wegetacyjny trwa 200 do 210 dni

 

 Warunki naturalne

 

Miasto jest położone nad rzeką Białą, będącą lewym dopływem Supraśli.

 

 Przyroda

 

Na terenie miasta znajdują się 3 rezerwaty przyrody:

 Las Zwierzyniecki
 Rezerwat Antoniuk
 Rezerwat Bagno

 

Park Branickich

 

Znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski (dawne tereny województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego). Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 105 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory w 1993 r. Białystok jako pierwsze miasto w Polsce został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Gospodarka Białegostoku

 

W końcu grudnia 2009 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Białegostoku obejmowała ok. 14,1 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 11,6% do aktywnych zawodowo.

 

Miasto jest ośrodkiem handlu głównie ze wschodem. Działa tu Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W Białymstoku odbywają się międzynarodowe Targi Tekstylno-Odzieżowe, Żywności i Przetwórstwa, Konsumpcyjne, Rolno-Spożywcze.


 

Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest też przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy), drzewny, spożywczy (największy w Polsce Polmos), materiałów budowlanych, huta szkła oraz elektrociepłownia.

 

W Białymstoku znajduje się: 7 hipermarketów, 27 supermarketów, 5 galerii handlowych (Biała, Alfa, Hetmańska, Podlaska, Zielone Wzgórze), 19 marketów elektronicznych, marketów budowlano-dekoracyjnych.

 

 Mniejszości narodowe

 

Białorusini

 

Białystok to ośrodek kulturalno-społeczny Białorusinów (według spisu powszechnego mieszka ich tutaj prawie 7,5 tys., co stanowi 2,5% mieszkańców Białegostoku). Działają tu Konsulat Białorusi oraz takie organizacje jak: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Związek Młodzieży Białoruskiej, Związek Białoruski w RP, Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża", Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, Towarzystwo Kultury Białoruskiej. W Białymstoku odbywają się także ogólnopolskie imprezy kulturalne m.in. Festiwal "Piosenka Białoruska" oraz Święto Kultury Białoruskiej. Działa niezależne białoruskie Radio Racja, nadające sygnał także na Białoruś. Wydawane są tu białoruskie czasopisma: Niwa, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Pravincyja oraz Czasopis.

 

TatarzyW Białymstoku mieszka ok. 1800 Tatarów. Działa Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (oddział podlaski), wydawane jest czasopismo "Życie Tatarskie". Być może powstanie w stolicy województwa podlaskiego Instytut Historii Tatarów.
Pozostałe narodowości

 

RosjanieRosjanie to mniejszość narodowa, która liczy około 10-15 tys. osób, mieszkających głównie w Białymstoku, na Suwalszczyźnie i Mazurach. W Białymstoku działa ich główna organizacja – Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, organizujące Dni Kultury Rosyjskiej.

W Białymstoku mieszkają również: Romowie (działa Centralna Rada Romów w Polsce, ukazuje się ich miesięcznik "Rrom p-o Drom") oraz Ukraińcy (według spisu powszechnego w Białymstoku mieszka 417 Ukraińców, działają: Związek Ukraińców Podlasia, Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej).

 

 Kultura

 

W Białymstoku działa ponad 570 organizacji pozarządowych (w tym 56 towarzystw i związków m.in. Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne).

Białystok jest kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

 Muzea i galerie

 

Białystok jest największym ośrodkiem kulturalnym w północno-wschodniej Polsce. Działa tu największe w województwie Muzeum Podlaskie, posiadające oddziały w Białymstoku (Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Białostockie Muzeum Wsi), Choroszczy (Muzeum Wnętrz Pałacowych), Supraślu, Tykocinie oraz Bielsku Podlaskim. Oprócz niego w Białymstoku działają: Muzeum Wojska oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu w Białymstoku. Mieści się tu również jedna z najlepszych polskich galerii sztuki współczesnej – Galeria Arsenał. Drugą miejską galerią jest Galeria im. Sleńdzińskich, posiadająca największy w Polsce zbiór dzieł sztuki i pamiątek archiwalnych polskiego rodu artystów z Wilna. Ponadto działa tu 19 prywatnych galerii sztuki.
Teatry i filharmonia

 

Dzięki Białostockiemu Teatrowi Lalek oraz Wydziałowi Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej Białystok uzyskał miano polskiego centrum sztuki lalkarskiej. Oprócz BTL-u istnieje tu także Teatr Dramatyczny oraz kilkanaście teatrów prywatnych (w tym Teatr Wierszalin z Supraśla oraz Teatr K3 z Białegostoku). Miasto posiada również filharmonię. Miasto wraz z Urzędem Marszałkowskim planuje budowę Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki, w skład którego wchodzić mają: Opera i Filharmonia Podlaska, rozbudowany teatr lalek oraz multikino.

 

Imprezy cykliczne w mieście

 

 Festiwalu Polskiej Kultury Niezależnej UNDERGROUND.pl
 Filmowe Podlasie Atakuje
 Pokazy filmowe Szorty i Cinema Off
 Podlaski Festiwal Krótkich Filmów Niezależnych ŻubrOFFka
 Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych
 Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej
 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (tylko koncert galowy)
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka (tylko koncert galowy)
 Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego
 Letnie Koncerty w Ogrodach Branickich Katedralne Koncerty Organowe
 Dni Kultury Chrześcijańskiej
 Liga Kabaretów Białostockiej Pustyni Kabaretowej
 Białostockie Dni Zamenhofa
 Białostocka Wiosna Muzyczna
 Festiwal Muzyki Barokowej
 Moniuszkowski Festiwal Podlasia
 Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych
 "Frankofonia na Wiosnę"
 Festiwal Piosenki Żeglarskiej Kopyść
 Międzynarodowy Turniej Tańca "Złote Pantofelki"
 Juwenalia Festiwal Przedsiębiorczości BOSS w Białymstoku
 Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich
 Białysztuk – prezentacja inicjatyw teatralnych
 Podlaskie Spotkania Teatrów Lalkowych
 Międzynarodowy Dzień Teatru
 Dni Miasta Białegostoku
 Dni Sztuki Współczesnej
 Klub Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej
 Jesień z Bluesem
 Zaduszki Bluesowe
 Białostockie Spotkania Folkowe Białostocka Masa Krytyczna
 Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
 Tydzień Nauk Humanistycznych
 Centralia
 Dzień Kultury Ulicy

 

Festiwale mniejszości narodowych:

 

 Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok – Grodno"
 Święto Kultury Białoruskiej
 Dni Kultury Rosyjskiej Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska"
 Festiwal Kultury Ukraińskiej Na Podlasiu "Podlaska Jesień"

 

Edukacja i nauka

 

 Wyższe uczelnie

 

 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku Politechnika Białostocka
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku
 Uniwersytet w Białymstoku
 Akademia Teatralna w Warszawie filia w Białymstoku
 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 Papieski Wydział Teologiczny Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie filia w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki
 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie filia w Białymstoku
 Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

 

 Instytucje Naukowo-Badawcze

 

 Centrum Doskonałości Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem PB
 Centrum Innowacji i Transferu Technologii PB
 Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB
 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
 Oddział Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
 Oddział Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
 Pracownia Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej WSSE w Białymstoku (bada żywność także w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz mazowieckim) Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
 Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Warszawie
 Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka

 

Białostockie środowisko muzyczne dążyło do utworzenia uczelni muzycznej, mającej być kontynuatorką tradycji Konserwatorium Wileńskiego. Udało się to w 1974 roku. Powstała wtedy filia warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (później Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina). Filia dostała już od macierzystej uczelni zgodę na usamodzielnienie się. Rok później powstał Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, który z Białostockim Teatrem Lalek, rozsławił miasto i zrobił z niego polskie centrum sztuki lalkarskiej.

 

Najstarszą uczelnią w Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny (zał. 1950, 3900 studentów), zarządzający dwoma szpitalami klinicznymi. Dzięki Klinice Ginekologii UMB (pierwsze w Polsce zapłodnienie in vitro) oraz Kriobankowi Białystok jest znanym ośrodkiem leczenia niepłodności. Do grona najlepszych w Polsce placówek badających alergie pokarmowe należy III Klinika Chorób Dziecięcych UMB.

 

Po 1990 roku w Białymstoku zaczęły powstawać uczelnie prywatne (obecnie jest ich 12), są to m.in. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (zał. 1993, jedna z najlepszych niepaństwowych uczelni magisterskich w Polsce) oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1996).

 

Politechnika Białostocka (15 tys. studentów) jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Powstała w 1964 roku. Cztery lata później powstała filia Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. przekształcona została w samodzielny Uniwersytet w Białymstoku (16 tys. studentów). Jest to największa uczelnia w województwie podlaskim.
 

 

Uczelnie Niepubliczne – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku 1996, najlepsza polska uczelnia zawodowa 2005 i 2007 wg rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"). Została założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od roku akademickiego 2008/2009 istnieje tam możliwość studiowania na drugim stopniu (studia magisterskie) kierunku "administracja".

W Białymstoku działa również Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne. Oprócz niego Sekcja św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego prowadzi Studium Teologii.

 

 Sport i rekreacja

 

Kluby i organizacje sportowe

 

Lista drużyn biorących udział w rozgrywkach ogólnopolskich:

 

 Podlaskie Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok
 Aeroklub Białostocki
 Automobilklub Podlaski
 Białostocki Klub Sportowy "Hetman"
 Klub Sportowy "Włókniarz"
 Zakładowy Klub Sportowy "Instal" AZS BTPS Białystok – siatkówka kobiet
 AZS WSAP
 Podlaski Klub Sportowy "Żubry Białystok"
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Białostocki Ośrodek Japońskich Sztuk Walki "SHOBUKAI" Jagiellonia Białystok
 Białostocka Drużyna Hokeja na lodzie "ADH Białystok"
 Białostocka Drużyna Futbolu Amerykańskiego "Lowlanders Białystok" AZS PB
 AZS Pronar Zeto Astwa Białystok – siatkówka kobiet
 Katolicki Klub Sportowy "Piast Białystok

 

 Obiekty sportowo-rekreacyjne

 

Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej

 


Stadiony i hale sportowe

 

 Stadion KKS Ognisko
 Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Białostockiej
 Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego Stadion lekkoatletyczny "Polonez" na "Zwierzyńcu"
 Stadion Miejski w Białymstoku
 Stadion i Hala Sportowa KS Włókniarz

 

Baseny

 

 BKS Hetman (otwarty)
 Hotel Gołębiewski (basen tropicana) MOSiR (Mazowiecka, Włókiennicza, Stroma) (kryte)
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (kryty)

 

Korty tenisowe

 

 Korty Tenisowe Towarzystwa Tenisowego Stanley
 Korty Tenisowe Zwierzynieckiego MOSiR
Korty Tenisowe Richi
Korty Tenisowe Politechniki Białostockiej

 

Inne

 

Stawy Dojlidzkie

 

 Skatepark
 Rolkowisko Zwierzynieckiego MOSiR
 Lodowisko Zwierzynieckiego MOSiR (latem rolkowisko)
 Strzelnica sportowa LOK
 Ośrodek Sportów Wodnych w Dojlidach
 Centrum Zabaw dla Dzieci FIKOLAND & RE-kreacja
 Centrum Sportu i Rekreacji "Maniac Gym"
 Kompleks Rekreacyjny Tropikana – Hotel Gołębiewski

 

 Kościoły i związki wyznaniowe

 

Kościół św. Rocha
Sobór św. Mikołaja
Cerkiew Świętego Ducha

 


Chrześcijaństwo

 

Katolicyzm

 

Miasto jest stolicą metropolii białostockiej Kościoła rzymskokatolickiego. Miasto posiada 36 parafii, które znajdują się 6 dekanatach. W Białymstoku znajduje się również Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne oraz filia Papieskiego Wydziału Teologicznego. Na Uniwersytecie w Białymstoku istnieje Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej.

 

Prawosławie

 

Miasto jest stolicą diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

Białystok jest największym skupiskiem wyznawców prawosławia w Polsce. Istnieje tu 11 parafii prawosławnych. Działają m.in. Centrum Kultury Prawosławnej, Radio Orthodoxia, Bractwo św. Cyryla i Metodego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Chór AKSION oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos". Diecezja posiada także własną przychodnię. Wydawane są czasopisma: "Arche. Wiadomości Bractwa", "Fos" oraz "Przegląd Prawosławny". Odbywają się liczne prawosławne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej. W strukturach Uniwersytetu w Białymstoku działa Katedra Teologii Prawosławnej. W pobliskim Supraślu znajduje się męski Klasztor Zwiastowania NMP, a w pobliskiej wsi Zwierki – żeński Klasztor Narodzenia NMP oraz największa w Polsce cerkiew. Od 2007 r. w Białymstoku działa Prawosławna Szkoła Podstawowa im. św. Cyryla i Metodego. Na razie w szkole jest jedna klasa.


 

Protestantyzm

 

W Białymstoku działalność prowadzą następujące kościoły protestanckie: parafia luterańska, 2 zbory zielonoświątkowe, zbór baptystów, zbór Kościoła Bożego w Chrystusie oraz zbór Adwentystów Dnia Siódmego.
Buddyzm

 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

 

Inne wyznania

 

W stolicy województwa mieszkają również muzułmanie ponad 2 tys. (gł. Tatarzy). Działa tu Centrum Islamskie, Dom Modlitwy oraz organizacje: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich oraz Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego. Wydawane jest czasopismo "Pamięć i trwanie". Budowane jest także Centrum Kultury Islamu oraz meczet.
Judaizm
 

W Białymstoku istnieją cztery Sale Królestwa Świadków Jehowy, zbór Wolnych Badaczy Pisma Świętego oraz zbór Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni).
Islam

 

W 1931 roku w Białymstoku mieszkało 40 tysięcy Żydów na ok. 100 tysięcy mieszkańców , funkcjonowało ponad 60 synagog oraz innych placówek żydowskich. W 2008 roku w mieście z inicjatywy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku utworzono turystyczno-edukacyjny Szlak Dziedzictwa Żydowskiego.

 

 Podział administracyjny

 

Zgodnie z uchwalonym podziałem administracyjnym, Białystok podzielony jest na 28 osiedli, z których każde posiada swoją radę i zarząd[potrzebne źródło][18]. Do zadań organów osiedla należy dbanie o potrzeby mieszkańców, m.in. załatwianie spraw związanych z życiem osiedla, zapewnianie ścisłego współdziałania z organami władz miasta w sprawach związanych z osiedlem, wyrażanie opinii, o które zwrócą się organy miasta, organizowanie prac mieszkańców na rzecz osiedla, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi.
 

 

 Komunikacja

 

Białystok to największy węzeł komunikacyjny północno-wschodniej Polski. Przez miasto przebiega linia kolejowa o znaczeniu europejskim Warszawa – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallinn, która krzyżuje się tu z linią kolejową Ełk – Czeremcha – Siedlce. Białystok posiada bezpośrednie połączenia kolejowe między innymi z: Warszawą, Olsztynem, Bydgoszczą, Gdańskiem, Poznaniem. Pociągi lokalne docierają do Suwałk, Ełku, Sokółki, Kuźnicy, Czeremchy, Łap, Szepietowa, Czyżewa, a do niedawna również do Małkini. Rozwinięta jest również komunikacja autobusowa. Dominującą pozycję na rynku przewozów autobusowych ma przedsiębiorstwo PKS Białystok, które utrzymuje wiele linii dalekobieżnych ( m.in. do Warszawy, Zakopanego, Zielonej Góry, Gdańska, Szczecina, Lublina, Gołdapi, Suwałk[potrzebne źródło]) oraz lokalnych do większości miast i wsi województwa podlaskiego. Coraz większą rolę odgrywają też przewoźnicy prywatni obsługujący połączenia m.in. do Warszawy, Moniek, Bielska Podlaskiego, Czeremchy, Czarnej Białostockiej i Tykocina oraz Krynek.

 

Bezpieczeństwo

 

Białystok ma status miasta na prawach powiatu. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta Białystok 28 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Siedziba władz miasta znajduje się na ul. Słonimskiej.

 

Stacjonuje tu 18 Brygada Zmechanizowana (ul. Kawaleryjska).
Administracja
Oficjalna pieczęć prezydenta miasta
Sąd Apelacyjny

 

Drogi

 

Przez Białystok przebiega międzynarodowa drogowa trasa europejska E67, pokrywająca się na terenie kraju z drogą krajową nr 8 (oznaczaną wcześniej jako DK8), łącząca kraje Europy Zachodniej ze Skandynawią, znana też pod nazwą Via Baltica. W mieście krzyżuje się ona z drogą krajową nr 19 (wcześniej DK19). Planowana jest ich rozbudowa do standardu dróg ekspresowych: S19 oraz S8. Z Białegostoku biegnie również droga krajowa nr 65,którą można dojechać do przejścia granicznego z Białorusią(Bobrowniki-Bierestowica).

 


Prezydenci Białegostoku:

 

 Lech Rutkowski (1990-1994)
 Andrzej Piotr Lussa (1994-1995)
 Krzysztof Jurgiel (1995-1998)
 Ryszard Tur (1998-2006)
 Tadeusz Truskolaski (od 2006)

 

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego, Urząd Wojewódzki mieści się na ulicy Mickiewicza. Miasto jest siedzibą starostwa powiatu białostockiego.

Białystok należy do kilku organizacji miejskich: Unia Metropolii Polskich, Euroregion Niemen, Fundacja Zielone Płuca Polski (siedziba), Eurocities.

 

W 2007 roku władze miasta powołały do życia Młodzieżową Radę Miasta, która jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej na terenie Białegostoku i uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście. Młodzieżowa Rada jest apolitycznym organem konsultacyjnym dla organów samorządu miejskiego.
 

 

Komunikacja miejska

 

Aglomerację białostocką obsługuje Urząd Miasta w Białymstoku (Wydział Transportu Miejskiego). Białystok jest największym miastem w Polsce posiadającym tylko jeden rodzaj komunikacji miejskiej (autobusową). W ramach komunikacji organizowanej przez UM w Białymstoku operują trzy przedsiębiorstwa autobusowe: Komunalny Zakład Komunikacyjny, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, jeszcze istniała spółka BIATRA. W lutym 2004 funkcje Zakładu Obsługi Komunikacji Miejskiej, który zajmował się organizacją komunikacji, sprzedażą biletów oraz nadzorem spółek autobusowych, przejął Zarząd Dróg i Transportu (ZDT lub ZDiT) a w czerwcu 2006 Wydział Transportu Miejskiego. W marcu 2007 Wydział Transportu Miejskiego został połączony z Wydziałem Dróg Miejskich, w wyniku czego powstał Departament Dróg i Transportu (DT lub DDT). Od początku roku 2007 w stosunku do komunikacji miejskiej w Białymstoku używana jest nazwa Białostocka Komunikacja Miejska (BKM). Obecnie Białystok jest największym miastem w Polsce, które posiada tylko jeden rodzaj trakcji w komunikacji zbiorowej. Istnieją tam 34 linie autobusowe. W 2005 roku została uruchomiona przez KZK komercyjna linia regionalna "B" na trasie Białystok – Borsukówka (koło Knyszyna).

 

Białostocka komunikacja miejska wyróżnia się prowadzeniem mobilnego systemu informacji o rozkładzie jazdy, który jest dostępny także dla osób niewidomych i słabowidzących – Ginger.

W czerwcu 2009 roku powstał Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, który współpracuje z Departamentem Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Obecnie miasto Białystok posiada 39 linii autobusowych, w tym 28 linii miejskich dziennych (1 - 28), 3 linie miejskie nocne (3N, 5N, 21N) oraz 8 linii podmiejskich (100 - 107). (stan na 29.03.2010 r.)

 

Na obszarze miasta istnieje lotnisko sportowe Aeroklubu Białostockiego. Od wielu lat trwają dyskusje co do miejsca lokalizacji, celowości i zakresu działania nowego lotniska, gdyż z uwagi na położenie miasta nie będzie miało ono charakteru portu lotniczego.
Decyzją z dnia 31 lipca 2009 r. zarząd województwa postanowił, iż podlaskie lotnisko regionalne, będzie budowane w Sanikach, znajdujących się około 27 km od centrum Białegostoku.

 

Infrastruktura rowerowa

 

W Białymstoku od połowy lat 90. wybudowano ponad 40 km dróg rowerowych. Przyjęty w połowie lat 90. XX w. tzw. AZ Plan zakładał pokrycie całego miasta gęstą siecią ścieżek, jednak część projektu nie została zrealizowana. Obecnie przy prawie każdej większej inwestycji drogowej jest tworzona wydzielona droga dla rowerów.

Białostockie drogi dla rowerów są krytykowane przez użytkowników – najczęstsze zastrzeżenia dotyczą nawierzchni z kostki betonowej, braku ciągłości ścieżek, braku łuków na zakrętach ciągów oraz wysokich krawężników na przejazdach rowerowych. Od 2003 r. w białostoccy rowerzyści protestując przeciwko lekceważącemu stosunkowi władz do spraw rowerowych uczestniczą w Masie Krytycznej.
Lotnisko

 

 Honorowi obywatele Białegostoku

 

 Jan Paweł II – 1996
 Stanisław Szymecki – 1998
 Henryk Gulbinowicz - 2000
 Jerzy Maksymiuk - 2000
 Zdzisław Peszkowski – 2005
 Sławomir Żuber- 2010
 Wojciech Ziemba – 2006[20]
 Calherine Stankiewicz von Ernst – 2006
 Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof – 2007
 Józef Piłsudski – 1921
 Marian Zyndram-Kościałkowski – 1934
 Alfons Karny – 1975
 Lech Wałęsa – 1990
 Ryszard Kaczorowski – 1990
 Sławoj Leszek Głódź – 1995

 

Urodzeni w Białymstoku

 

 Ervin Hasbach - poseł
 Szymon Hołownia - dziennikarz
 Bartosz Jurkowski - piłkarz
 Ryszard Kaczorowski - Prezydent RP na uchodźstwie
 Alfons Karny - rzeźbiarz
 Boris Kaufman - operator filmowy, zdobywca Oskara w 1954, oraz Złotego Globu w 1955
 Michaił Kaufman - operator filmowy i fotograf
 Wojciech Kowalewski - piłkarz
 Edward Linde-Lubaszenko - aktor
 Maksim Litwinow - dyplomata ZSRR
 Agnieszka Maciąg - modelka, aktorka
 Paweł Małaszyński - aktor
 Jarosław Matwiejuk - prawnik
 Edward Ozorowski - Arcybiskup Metropolita Białostocki
 Mariusz Piekarski - piłkarz
 PIH (Adam Piechocki) - raper
 Hubert Siejewicz - sędzia piłkarski
 Justyna Sieńczyłło - aktorka
 Krzysztof Smorszczewski - lekkoatleta, srebrny medalista z Letnich Igrzysk Paraolimpijskich, Pekin 2008
 Radosław Sobolewski - piłkarz
 Mischa Spoliansky - kompozytor, skomponował muzykę do ponad 50 filmów
 Eleasar Lipa Sukenik - archeolog
 Paweł Sydor - kompozytor
 Joanna Sydor-Klepacka - aktorka
 Aneta Todorczuk-Perchuć - aktorka
 Marek Twardowski - kajakarz
 Robert Tyszkiewicz - poseł
 Ephraim Elimelech Urbach - kandydat na prezydenta Izraela w 1973
 Marek Wasiluk - piłkarz
 Max Weber - malarz
 Ludwik Zamenhof - twórca języka esperanto
 Tomasz Bagiński - rysownik, animator, reżyser
 Jacek Bayer - piłkarz
 Piotr Bobras - szachista
 Sala Burton (z domu Galante) – kongresmen, członek Izby Reprezentantów USA z ramienia Partii Demokratycznej
 Jacek Chańko - piłkarz
 Marek Citko - piłkarz
 Monika Dryl - aktorka
 Tomasz Frankowski - piłkarz
 Hermann Friedmann - filozof, prawnik
 Anna Gajewska - aktorka
 Jan Gałązka (bokser) - bokser, olimpijczyk
 Jarosław Gierejkiewicz - piłkarz
 Samuel Pisar - pisarz
 Łucja Prus - piosenkarka
 Albert Sabin - lekarz , wynalazca szczepionki przeciwko wirusowi polio
 Izabella Scorupco - aktorka
 Simon Segal - malarz, grafik i projektant tkanin
 Marcin Siegieńczuk - piosenkarz
 Dziga Wiertow - scenarzysta, reżyser filmowy, twórca idei kroniki filmowej
 Adam Woronowicz - aktor
 Ludwik Zamenhof - twórca Esperanto
 Jacek Żalek - poseł

 

 

 

 

 

(C) Dentysta - stomatolog - Bialystok - Białystok - Stefan Sobaniec 2010